Velkommen til

Kjeilen Hus AS

Din lokale leverandør av bustad i Sunnfjord. Har du ein tanke, ei tomt eller eit pågåande prosjekt? Kontakt oss for rådgjeving og bestilling av vår nye bustadkatalog med eit breitt utval av husmodellar. Ein del av Vestlandshus. 

Huskategoriar

Sjå vårt store utvalg av husmodellar. Her finn du noko for einkvar smak. 

Meir om husmodellar

Eig du ei tomt?

Spør oss gjerne om rådgjeving og tilpassing av husmodellar for di tomt. 

Meir om tomter

Kontakt oss

Kontakt oss for bestilling av huskatalog, teiknetime eller rådgjeving for ditt behov. 

Kontakt oss

Byggefelt i Årsetbakkane, Vassenden

Kjeilen Hus v/ Raymond Kjeilen og Bodil Kidøy Lunde jobbar i desse dagar for å få fart på bustadutbygginga på Vassenden. Vi gjenfortel her historia og intervjuet som vi hadde med Firda.no:

– Vi håpar å vere klare til å begynne til hausten eller vinteren.
Det seier dagleg leiar Raymond Kjeilen i Vestlandshus Kjeilen Hus AS til Firda i Mai månad. 

Saman med Gravdal Prosjektutvikling AS arbeider vi no med å få fart på utbygginga av bustadfelt i Årsetbakkane på Vassenden. Kontakt oss for meir informasjon og interesse. 

Foto: Jorid Lothe, frå artikkel på Firda.no 

Kven er vi?

Ein etablert aktør med lang erfaring og høg kompetanse

Kjeilen Hus AS er ein del av Vestlandshus, der vår hovudaktivitet er bustadbygging på eigne tomtar eller på tomtar som kunde eig sjølv. I dette ligg det at vi jobbar med grunnerverv, reguleringsarbeid, prosjektutvikling, sal, prosjektleiing og byggjeleiing.

Hos Kjeilen Hus møter du høg kompetanse, god service og vilje til å skape ditt draumehus! Vi ønskjer gjerne å snakke med deg som ønskjer ein stad og bu eller har eit område som du kunne tenkt deg til å utvikle til bustadføremål. Spør oss gjerne om rådgjeving, tips og hjelp til å teikne ditt hus, slik du vil ha det!

Husmeny-1030x494
demo-attachment-2966-constructioncrane-9285331
SJÅ NOKON AV VÅRE MANGE

HUSMODELLAR

MODERNE
NORDISK
TRADISJON
PROSJEKTER

SJÅ TIDLEGARE PROSJEKT