Rett hus til tomta, eller rett tomt til huset?

Arkitektteikna husmodellar. Smarte løysingar. Tilpassa di tomt.

Mange har ein draum om sin eigen einebustad. Når ein skal finne seg ei bustadtomt er det fleire ting ein må hugse på. Her kjem vår erfaring og kompetanse deg til gode.

Dei fleste er sjølvsagt opptekne av god beliggenheit. I somme tilfeller ser vi at ein bestemmer seg for ei tomt og eit hus utan å få tatt ei vurdering av kva hus som faktisk passar på denne tomta eller omvendt. Dette kan føre til at tomta vert uforholdsmessig dyr å opparbeide, eller at den i verste fall aldri vert optimal for hustypen ein har valgt å bygge. Her vil vår kompetanse og erfaring hjelpe deg på vegen.

Eig du ei tomt?

Dersom du har ei tomt eller eit område du meiner kan høve til bustadbygging, høyrer vi gjerne ifrå deg, eller be om at vi kontaktar deg.

Be om å bli kontakta

Ønsker du å kjøpe tomt?

Vi har fleire pågåande prosjekt og tomter for sal. Kontakt oss for å finne riktig tomt i riktig område, eller sjå våre tomter for sal her. 

17_1068875405
+ 0
  • arkitektteikna
  • husmodellar
+ 0
  • tomannsbustadar
  • levert
+ 0
  • leverte
  • einebustadar
+ 0
  • fornøgde
  • kundar
Kontaktpersonar

Kven møter deg hos oss?

Raymond-til-toppbilde-1030x495

Raymond Kjeilen

Dagleg leiar

Bur på Vassenden på Jølster. Raymond har fagbrev som tømrar, og har jobba i bransjen frå 1994. Fyrst som tømrar, deretter som seljar og som DL sidan 2012.

C2A2974B-1

Jarle Eikenes

Fagleg leiar og byggeleiar

Bur i Førde. Har fagbrev som tømrar, fagskule og mesterbrev. Jobba i bransjen sidan 1998. Herav 15 år i Bergen. Han har hatt oppgåver som m.a. tømrar, anleggsleiar og byggeleiar.

Kontakt oss